Skład osobowy wydziału

Skład osobowy wydziału

Skład osobowy wydziału

Elżbieta Sobieszek - Skarbnik Powiatu, Kierwonik Wydziału Finansowego
tel. (068)384-5626 / pokój nr 111

Dorota Reymann - Główny Księgowy Starostwa, Z-ca Kierwonika Wydziału Finansowego
tel. (068)384-5624 / pokój nr 117

Alicja Rapicka - Inspektor
obsługa finansowa budżetu powiatu tel. (068)384-5623 / pokój nr 119

Monika Żok - Podinspektor
ewidencja dochodów wojewody i wydatków Starostwa tel. (068)384-5623 /pokój nr 119

Ewa Tomiak- Inspektor
obsługa kasy tel. (068)384-5625 / pokój nr 115 

Joanna Koczorowska - Główny Specjalista
obsługa systemu iPKO Biznes tel. (068)384-5627 / pokój nr 118

Agnieszka Kisielewicz - Inspektor
ewidencja dochodów Starostwa tel. (068)384-5621 / pokój nr 116

Marta Grocholska - Inspektor
obsługa finansowa geodezji tel. (068)384-5621 / pokój nr 117

Renata Olszewska - Inspektor
sprawy płacowe tel. (068)384-5627 / pokój nr 118