Skład osobowy

Skład osobowy Wydziału Architektury i Budownictwa

 W Wydziale Architektury i Budownictwa zatrudnionych jest 6 osób :


- Ewa Piechowiak – kierownik wydziału / 1 et./


- Dorota Kulus - inspektor / 1 et./


- Agnieszka Minge – inspektor / 1 et. /


- Łukasz Markowski – inspektor / 1 et. /


- Jarosław Jankowiak - inspektor /1 et./


- Mateusz Kopijkowski - inspektor /1 et./   

 

- Piotr Czeszak - referent /1 et./

 

 

 

 Wydział Architektury i Budownictwa mieści się w pokoju nr 209 A, 210 A, 211 A / II piętro /


Sprawy w Wydziale można załatwiać codziennie w godzinach pracy Starostwa tj.:

- poniedziałek - środa w godzinach 7:30 do 15:30;

- czwartek w godzinach 7.30 do 16.30;

- piątek w godzianch 7:30 do 14:30.


Spis telefonów:

1/ Kierownik Wydziału - /68/ 384-56-37
2/ Wydział AB. -/68/ 384-56-38, 384-56-39