Druki do pobrania

 
Wniosek o wyłączenie gruntu
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)
 
Nowe asortymenty - wykaz: asortymenty(.jpg)
 
Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Zgłoszenie pracy geodezyjnej
wniosek:
pobierz wniosek(.pdf)

Protokół przyjęcia granic nieruchomości
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Zawiadomienie o czynnościach ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek:
pobierz wniosek(.doc)

Wniosek w sprawie przyznania na własność
 
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
   
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków
wniosek: pobierz wniosek (.pdf)    pobierz wniosek (excel)
 
Wniosek o udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
Wniosek o uzgodnienie uzbrojenia terenu
 
Wniosek o uwierzytelnienie materiałów
 
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
 
Arkusz danych ewidencyjnych budynku