Skład osobowy biura

W Biurze Rady zatrudnione są dwie osoby:

Danuta Skrzypczak - inspektor ds. obsługi Rady Powiatu - I piętro, pok. 106, 107 tel. (68) 384 35 91
adres email: rada.pow@powiatwolsztyn.pl

Malwina Piosik - inspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu -I piętro, pok. 102 tel. (68)384 56 03
adres email: biurorady@powiatwolsztyn.pl