Skład osobowy wydziału

.

1. Kierownik Biura 
 
Beata Pawlaczyk
e-mail: b.pawlaczyk@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 201, budynek B ( 201 B )
tel.  68/ 384-56-51 
 
2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 

Dominik Buła
e-mail: d.bula@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 202, budynek B ( 202 B )
tel.  68/ 384-33-51 
 
3. Stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych
 
Iwona Szaferska
e-mail: i.szaferska@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 202, budynek B ( 202 B )
tel. 68/ 384-56-50 
 
Sprawy w Biurze Gospodarki Nieruchomościami można załatwiać codziennie w godzinach pracy Starostwa.