Skład osobowy wydziału

1. Kierownik Biura 
 
Damian Wita
e- mail : d.wita@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 201, budynek B ( 201 B )
tel. 68/384-33-51
 
2. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 
 
Beata Pawlaczyk
e-mail:b.pawlaczyk@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 202, budynek B ( 202 B )
tel.  68/384-56-51 
 
3. Stanowisko ds. ochrony gruntów rolnych
 
Iwona Szaferska
e-mail: i.szaferska@powiatwolsztyn.pl
pokój nr 202, budynek B ( 202 B )
tel. 68/384-56-50