Druki do pobrania

  
1) Wniosek o wyłączenie gruntów  z produkcji rolnej,
    wniosek: pobierz wniosek 
 
2) Wniosek w sprawie nieodpłatnego przyznania prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa
     rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
    wniosek: pobierz wniosek 
 
3) Wniosek w sprawie nieodpłatnego przyznania prawa własności działki gruntu pod budynkami (działka dożywotnia) z tytułu przekazania
     gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
     wniosek:pobierz wniosek
 
4) Zaświadczenie o wykresleniu z ksiąg wieczystych  i hipotek bezprzedmiotowych ciężarów i ograniczeń zapisanych
    na rzecz Skarbu Państwa,
    wniosek dostepny na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego link do strony
  
5) Wniosek o wykreslaniu obciążeń rzeczowych w księdze wieczystej,  
    wniosek: pobierz wniosek 
 
6) Wniosek o dzierżawę, najme, uzycznie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
    wniosek: pobierz wniosek 
  
7) Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
    wniosek: pobierz wniosek 
 
8) Zgłoszenie zamiaru wnisesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,
    wniosek: pobierz wniosek