Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.