Jesteś tutaj:   

Redakcja Biuletynu

Wykaz osób zarządzających BIP-em

Wojciech Rybicki
Wydział Organizacyjny, tel. (068) 384-56-47
e-mail: w.rybicki@powiatwolsztyn.pl

Przybysław Laskowski
Wydział Organizacyjny, tel. (068) 384-56-06
e-mail: p.laskowski@powiatwolsztyn.pl

Katarzyna Łuczak
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. (068) 347-00-34
e-mail: k.luczak@powiatwolsztyn.pl
 
Kinga Zmuda
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. (068) 384-56-28
e-mail: oswiata@powiatwolsztyn.pl

Agnieszka Minge
Wydział Architektury i Budownictwa tel. (068) 384-56-38
e-mail: budownictwo@powiatwolsztyn.pl
 
Marcin Orzechowski
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji tel. (068) 384-56-49
 
Dariusz Formaniewicz
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. (068) 384-56-05
 

Danuta Skrzypczak
Biuro Rady, tel. (068) 384-56-19
e-mail: rada.pow@powiatwolsztyn.pl

Malwina Piosik
Obsługa Zarządu Powiatu, tel. (068) 384-56-03
e-mail: m.piosik@powiatwolsztyn.pl

Alicja Rapicka
Wydział Finansowy, tel. (068) 584-56-21
e-mail: finanse@powiatwolsztyn.pl

Wojciech Ratajczak
Wydział Komunikacji, tel. (068) 384-56-53
 

Grażyna Hańćkowiak
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (068) 384-56-34
e-mail: ochrona@powiatwolsztyn.pl

Agnieszka Piskorz
Zespół ds Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, tel. (068) 384-56-14

Sławomir Śnita
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, tel. (068) 384-34-02
e-mail: straz@powiatwolsztyn.pl

Natalia Kańduła
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, tel. (068) 384-45-635
 
Maciej Nawracała
administrator techniczny Biuletynu tel. (068) 384-56-47
e-mail: admin@powiatwolsztyn.pl
 
Julita Nitschke
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego tel. (068) 384-56-03
e-mail: j.nitschke@powiatwolsztyn.pl
 
Marlena Cwojdzińska
Geodeta Powiatowy tel. (068) 384-56-05
e-mail: geod.pow@powiatwolsztyn.pl
 
Jerzy Drzymała
Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. (068) 384-56-20
e-mail: j.drzymala@powiatwolsztyn.pl
 
Iwona Szaferska
Biuro Gospodarki Nieruchomościami tel. (068) 384-36-50
e-mail: i.szaferska@powiatwolsztyn.pl