Rok 2019

Interpelacje z sesji 31 stycznia 2019r. (plik pdf do pobrania) pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 31 stycznia 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf

Interpelacje z sesji 28 luty 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 28 luty 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdfpdfpdf

Interpelacje z sesji 28 marca 2019r. (plik pdf do pobrania) pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 28 marca 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdf

Interpelacje z sesji 25 kwietnia 2019r. (plik pdf do pobrania) pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 25 kwietnia 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdfpdfpdfpdfpdf

Interpelacje z sesji 30 maja 2019r. (plik pdf do pobrania) pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 30 maja 2019r. (plik pdf do pobrania) pdfpdfpdfpdf