Porządki obrad 2021

- porządek obrad XXXII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 25 marca 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XL sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Powiatu w dniu 20 września 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XLI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 30 września 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XLII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 28 października 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XLIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 25 listopada 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf