Porządki obrad 2020

- porządek obrad XX sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 3 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXII - nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 9 kwietnia 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf