Rok 2014

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami podległymi

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers Sp. z o.o ogłasza przetarg ograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) na : 
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Wolsztyńskiego wraz z jednostkami podległymi
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  368982- 2014 dnia 7 listopada 2014 r.
1. Ogłoszenie o zamówieniu -
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  
3. Ogłoszenie o wynikach postępowania -
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Przebudowa drogi powiatowej nr 3573P w m. Siekowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3573P w m. Siekowo od km 0+000 do km 1+220"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 244854 - 2014 dnia 22 lipca 2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania ,

4.PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania  

5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) na
„Przebudowa dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 166374 - 2014 dnia 16 maja 2014r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania     
3.PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania ,     
4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - pliki do pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Unieważnienie postępowania - plik do pobrania  

II przetarg na Przebudowę drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości ok. 8,0 km etap I - przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chobienice"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 97557 - 2014 dnia 7 maja 2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania ,

4.PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania  

5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania ,  

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Kanalizacja burzowa w ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

Kanalizacja burzowa w ul. Bohaterów Bielnika w Wolsztynie"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 120494 - 2014 dnia 9 kwietnia 2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania

4.Dokumentacja techniczna - plik do pobrania  

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania  

Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P Chobienice - Kopanica o długości ok. 8,0 km etap I - przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Chobienice"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 109558 - 2014 dnia 1 kwietnia 2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania

4.PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania 

5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania ,  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w m. Perkowo wraz ze ścieżką rowerową Nowa Wieś - Perkowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w m. Perkowo wraz ze ścieżką rowerową Nowa Wieś - Perkowo:

- etap I - kanalizacja deszczowa od studni S2 do studni S4.1 wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni po ułożeniu kanalizacji deszczowej

- etap II - część drogowa - droga powiatowa na odcinku od km 5+970,00 do km 7+330,00"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 51945 - 2014 dnia 12 marca 2014r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania

4.PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania  

5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  

Zmiana SIWZ 18.03.2014r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.03.2014r. - plik do pobrania

Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót branża drogowa z dnia 18.03.2014r. - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plki do pobrania