Rok 2013

Rozbudowa budynku ZSZ - etap III

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na :
„Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap III"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274357 - 2013 dnia 17 grudnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania , zmiana ogłoszenia - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania       
4.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania cz.1 , cz.2 , cz.3 , cz.4
5.PROJEKT ELEKTRYCZNY -plik do pobrania
6.PROJEKT SANITARNY - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ- 03.01.2014r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania -

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plki do pobrania

II Przetarg na Budowę kanalizacji w m. Adamowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na :
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Adamowo"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274151 - 2013 dnia 17 grudnia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania        
4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania
5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 23.12.2013r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Budowa kanalizacji m. Adamowo

  Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na :
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Adamowo"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 450476 - 2013 dnia 5 llistopada 2013 r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania        
4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania
5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 14.11.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 15.11.2013r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

Przetarg energia elektryczna

  Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) na
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 205033 - 2013 dnia 4 października 2013r.

ZAŁĄCZNIKI:

1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 10.10.2013r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dia częsci A i C przedmiotu zamówienia - plik do pobrania
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla cześci B i D przedmiotu zamówienia - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania 

III przetarg na ciągnik rolniczy

  Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„leasing operacyjny ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 197383 - 2013 dnia 26 września 2013r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania
   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 02.10.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z załącznikami - 03.10.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 09.10.2013r. - plik do pobrania  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania  

Przebudowa dachu ZSO

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Przebudowa dachu na budynku głównym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 196357 - 2013 dnia 25 września 2013r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania
   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
     
3.PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania
     
4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - pliki do pobrania
  

 

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 02.10.2013r. - plik do pobrania

UWAGA! Poprawiony przedmiar robót/kosztorys ofertowy - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 02.10.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 03.10.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 04.10.2013r. - plik do pobrania

UWAGA! Poprawiony przedmiar robót/kosztorys ofertowy - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 07.10.2013r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

II przetarg na ciagnik rolniczy

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„leasing operacyjny ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 168215 - 2013 dnia 23 sierpnia 2013r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania     
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 27.08.2013r. - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 28.08.2013r. - plik do pobrania    

Zaktualizowane załączniki - 28.08.2013r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

 

Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych w ciąg socjalny

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych w ciąg socjalny przy Orliku wybudowanym przy ZSO w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 314386 - 2013 dnia 5 sierpnia 2013r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania      
3.KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania     
4.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania   
5.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - pliki do pobrania ,  

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Przetarg na ciągnik rolniczy

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„leasing operacyjny ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 303756 - 2013 dnia 30 lipca 2013r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania    

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 02.08.2013 - plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
Zaktualizowana SIWZ z załącznikami - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

Przetarg na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Powiatu Wolsztyńskiego

Ogłoszenie o przetargu
na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych Powiatu Wolsztyńskiego
Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg pisemny, prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego


Czas przetargu
Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2013 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12 sierpnia 2013 r. o godz. 10.15.

Miejsce przetargu
Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego (pok. 34) w Wolsztynie,ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn

Przedmiot przetargu
Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji Obligacji komunalnych Powiatu Wolsztyńskiego na kwotę  6.240.000,00 PLN.

Warunki przetargu
Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego. Do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują się w „Specyfikacji warunków przetargu”, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków przetargu”.

Załączniki:

1. Specyfikacja warunków przetargu - plik do pobrania
2. Formularz oferty cenowej - plik do pobrania
3. Oświadczenie oferenta - plik do pobrania

Załączniki - pliki do pobrania ,  

Odpowiedzi na pytania - plik do pobrania
Załączniki z dnia 02.08.2013r. - plik do pobrania

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.08.2013r. na dzień 21.08.2013r.

Uwaga!

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości wykupu emisji obligacji

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy ul. Dworcowa

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy ul. Dworcowa”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 133341 - 2013 dnia 4 lipca 2013r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania    
3.KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania ,  
4.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - pliki do pobrania   
Rozstrzygnięcie postepowania - plik do pobrania  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

 

 

Dokumentacja Perkowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P w miejscowości Perkowo wraz ze ścieżką rowerową Nowa Wieś –Perkowo - dokumentacja projektowa”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem   117599 - 2013 dnia 19 czerwca 2013r.

ZAŁACZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania 
   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
   

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 21.06.2013r. - plik do pobrania
Załącznik graficzny - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 24.06.2013r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - 28.06.2013r. - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Dokumentacja Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny - Powodowo od km 0+000 do km 5+616 – dokumentacja projektowa”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 87223 - 2013 dnia 23 maja 2013r.

ZAŁACZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 29.05.2013r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - 03.06.2013r. - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania  

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Rozbudowa budynku ZSZ - etap II

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na
„Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap II”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 50561 - 2013 dnia 4 kwietnia 2013r.

ZAŁACZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania   
3.FORMULARZ OFERTY z załącznikami - plik do pobrania    
4.KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania   ,  
5.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania cz. 1  , cz. 2  , cz.3
6.ZMIANY DO PROJEKTU - pliki do pobrania

 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w dniu 15.04.2013r. - plik do pobrania
Poprawione kosztorysy ofertowe zamieszczone w dniu 15.04.2013r. - plik do pobrania ,  

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo - rowerowego w m. Niałek Wielki

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3832P (budowa ciągu pieszo-rowerowego) w miejscowości Niałek Wielki”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  48798 - 2013 dnia 5 lutego 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania  
3.WZÓR UMOWY - plik do pobrania 
4.FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania  
5.KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania   ,      
6.PRZEDMIAR -plik do pobrania     
7.SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania 
8.PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  cz.1 , cz.2 

Odpowiedź na pytanie - 14.02.2013r. - plik do pobrania


Uwaga
Zmiana treści SIWZ - 15.02.2013r. - plik do pobrania
Poprawiony kosztorys ofertowy oraz przdmiar robót - plik do pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - plik do pobrania

Rozstrzygnięcie postępowania - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania