Rok 2012

II przetarg nieograniczony na Cyfrową Szkołę

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
"Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Zespołu Szkół Specjalnych ul. 5 Stycznia 14 w Wolsztynie”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 483240 - 2012 dnia 30 listopada 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania
  
Rozstrzygnięcie postepowania z dnia 12.12.2012r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Przetarg nieograniczony na Cyfrowa Szkołę

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
"Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Zespołu Szkół Specjalnych ul. 5 Stycznia 14 w Wolsztynie”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 247531 - 2012 dnia 22 listopada 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania
  
Informacja o unieważnieniu postępowania -

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie


Działąjąc w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers Sp. z o.o  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Starostwa Powiatowego w Wolsztynie wraz z jednostkami podległymi
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 238865 - 2012 dnia 12 listopad 2012 r.

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
   
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
   
 3. Załączniki do SIWZ - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.11.2012 - plik do popbrania  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
    

Ogłoszenie o wynikach postępowania - plik do pobrania  

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - plik do pobrania

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego


Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianami ), na :
   
  "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskie
pod numerem   334128-2012-PL dnia 20 października 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:
1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
- plik do pobrania   
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania
3. HARMONOGRAM SPŁAT RAT KREDYTU -
 plik do pobrania   

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.11.2012r. - plik do pobrania   
Poprawiony harmonogram spłat rat kredytu -
plik do pobrania   
Odpowiedzi na pytania z dnia 7.11.2012r. - plik do pobrania

Poprawny harmonogram spłat rat kredytu - plik do pobrania   
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2012r. - plik do pobrania 

Rozstrzygnięcie postępowania 29.11.2012r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania ,

 

Przebudowa drogi w m. Niałek Wielki

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3832P w m. Niałek Wielki od km 0+000 do km 0+720 Etap I – kanalizacja deszczowa”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 333098 - 2012 dnia 5 września 2012 r.
ZAŁĄCZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania      
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania 
 8. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  cz.1 , cz.2 ,
W dniu 06.09.2012r. w formularzu oferty została poprawiona data zakończenia inwestycji.
Informacja z otwarcia ofert -
Rozstrzygnięcie postepowania 03.10.2012r. -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Przetarg na przebudowę chodnika w Małej Wsi - etap I

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3789P Kopanica – Wąchabno
odcinek w miejscowości Mała Wieś zadanie I od km 0+000 do km 0+170"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 294386- 2012 dnia 9 sierpnia  2012 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania  ,      
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania 
 8. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  cz.1 , cz.2 ,

Informacja z otwarcia ofert -

Rozstrzygnięcie postępowania 03.09.2012r. -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Rozbudowa budynku dydaktycznego ZSZ

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na

„Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap I”

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 285570 - 2012 dnia 3 sierpnia 2012r.

ZAŁACZNIKI:

 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania  

 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 

 3. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania 

 4. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania   

 5. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania cz. 1 , cz. 2 , cz.3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert na 24.08.2012 godz. 9:10. 

UWAGA

Odpowiedzi na pytania -  

Informacja z otwarcia ofert -

Rozstrzygnięcie postępowania 04.09.2012r. -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Przetarg na remont dachu w DWD

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:
„Remont płaskiej części dachu Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 276588 - 2012 dnia 30 lipca 2012r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania 
 3. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania 
 4. KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT -plik do pobrania   
 5. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania cz. 1 , cz. 2 , cz.3 , cz. 4

Informacja z otwarcia ofert -

Rozstrzygnięcie postępowania 07.09.2012r. -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Przetarg nieograniczony droga Stary Widzim

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na :
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3812P Stary Widzim - Stara Dąbrowa odcinek w miejscowosci Stary Widzim"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 146019 - 2012 dnia 4 lipca  2012 r.
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY - plik do pobrania
 4. FORMULARZ OFERTY z załącznikmi - plik do pobrania
 5. KOSZTORYS OFERTOWY -plik do pobrania  ,      
 6. PRZEDMIAR -plik do pobrania     
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania 
 8. PROJEKT BUDOWLANY - pliki do pobrania  cz.1 , cz.2 ,

Informacja z otwarcia ofert -

Rozstrzygnięcie postępowania 24.07.2012r. -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -