Rok 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 12.11.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego 
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na  
udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4 041 041 złotych.
Numer ogłoszenia: 205125 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikam - plik do pobrania ogłoszenie     
 3. UWAGA ZMIANA ZAPISÓW SWIZ - plik do pobrania                                              

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 05.11.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego 
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na  
Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wolsztynie
Numer ogłoszenia: 198887 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikam - plik do pobrania ogłoszenie    
 3. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania ogłoszenie   
 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- plik do pobrania ogłoszenie                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 21.10.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego 
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na  
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu (droga krajowa nr 32) Jaromierz - Jażyniec - Obra (droga wojewódzka nr 315) odcinek o długości ok. 4,65 km
(od Jaromierza do Jażyńca)
Numer ogłoszenia: 367658 - 2009; data zamieszczenia: 21.10.2009

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie    
 3. UWAGA ZMIANA W TREŚCI UMOWY - plik do pobrania ogłoszenie                                                        

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 30.09.2009 R.

  Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami),na 
"Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3824P Bucz – Boszkowo od km 0+000 do km 1+265 w miejscowości Bucz (Etap I od km 0+469 do km 0+870)"

     

  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie  
 3. KOSZTORYS OFERTOWY WZÓR OFERTY -  plik do pobrania       
 4. WZÓR UMOWY -  plik do pobrania       
 5. PROJEKT BUDOWLANY -  plik do pobrania                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 16.09.2009 R.

 Starosta Wolsztyński informuje, że w dniu 16 września 2009 roku wniesiono PROTEST dotyczący przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami),na 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3813P Stary Widzim - Kębłowo - Świętno od km 0+000 do km 8+500 wraz z przebudową mostu drogowego na Północnym Kanale Obry w miejscowości Kębłowo"


Numer ogłoszenia: 304230 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009 w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego
w związku z zaistniała sytuacją na podstawie art.181 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu do dnia 21.09.2009 roku.
 1. PROTEST-                      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 14.09.2009 R.

  Starosta Wolsztyński informuje, że w dniu 9 września 2009 roku wniesiono PROTEST dotyczący przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami),na 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3813P Stary Widzim - Kębłowo - Świętno od km 0+000 do km 8+500 wraz z przebudową mostu drogowego na Północnym Kanale Obry w miejscowości Kębłowo"
Numer ogłoszenia: 304230 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009 w Biuletynie Zamówień Publicznych i na Staronie internetowej Zamawiającego
w związku z zaistniała sytuacją na podstawie art.181 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianamiwzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu do dnia 17.09.2009 roku.

  ZAŁACZNIKI:
 1. KOPIA WNIESIONEGO PROTESTU - plik do pobrania ogłoszenie  
 2. ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU - plik do pobrania                                                               

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2009 R.

  Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami),na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejna przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu (droga krajowa nr 32) Jaromierz – Jażyniec – Obra (droga wojewódzka nr 315)o długości odcinka ok. 8,2 km"

     

  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie  
 3. INFORMACJA O ZMIANACH W PROJEKCIE UMOWY -  plik do pobrania       
 4. WZÓR UMOWY PO ZMIANACH -  plik do pobrania                                                            

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.09.2009 R.

  

Starosta Wolsztyński
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ),na
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3813P Stary Widzim – Kębłowo – Świętno od km 0+000 do km 8+500 wraz z przebudową mostu drogowego na Północnym Kanale Obry w miejscowości Kębłowo"

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załacznikami - plik do pobrania ogłoszenie 
 3. PROJEKT BUDOWLANY KĘBŁOWO-ŚWIĘTNO - plik do pobrania
 4. PROJEKT BUDOWLANY WIDZIM KĘBŁOWO -plik do pobrania 
 5. PROJEKT BUDOWLANY MOST -plik do pobrania 
 6. ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM - plik do pobrania 
 7. ODPOWIEDZI NA ZADAWANE PYTANIA ! NOWE !-plik do pobrania 
 8. TERŚĆ UMOWY PO DOKONONANIU ZMIAN -plik do pobrania 
 9. ZMIANY DOKONANE W SWIZ-plik do pobrania 
 10. OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY-plik do pobrania 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 20.08.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na     
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 3811P w miejscowości Adamowo”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 3811P w miejscowości Adamowo

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 29.07.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na     
Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Błotnica – Starkowo – gr. powiatu leszczyńskiego odcinek od km 0+000 do km 3+175

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na przebudowę drogi powiatowej nr 3823P Błotnica Starkowo- granica powiatu leszczynskiego odcinek od km 0+000 do 3 +175

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      
 3. PRZEDMIAR ROBÓT -plik do pobrania
 4. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania
 5. ZAŁACZNIKI DO OFERTY- plik do pobrania
 6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE -plik do pobrania
 7. PROJEKT BUDOWLANY  -plik do pobrania  
 8. Uwaga zmiana ogłoszenia o przetargu -plik do pobrania     
 9. Uwaga zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik do pobrania    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 16.07.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na     
„Dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na dostawę wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych dla ZSZ w Wolsztynie

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      
 3. PRZEDMIAR ROBÓT -
 4. PROJEKT BUDOWLANY  -        

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 08.06.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na     
"Modernizacja istniejącego boiska trawiastego pod boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy uniwersalnej na podbudowie elastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie „ 

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie modernizacji istniejącego boiska trawiastego pod boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy uniwersalnej na podbudowie elastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      
 3. PRZEDMIAR ROBÓT -
 4. PRJEKT BUDOWLANY CZEŚĆ OPISOWA -
 5. PROJEKT BUDOWLANY  -
 6. PROJEKT BUDOWLANY  mapa-       
 7. FORMULARZ OFERTY I ZAŁACZNIKI  -    
 8. WZÓR UMOWY -
 9. uwaga termin składania ofert na wykonanie zamówienia mija 29.06.2009 r  a nie jak podano w ogłoszeniu 15.06.2009 r.
 10. uwaga kwota wadium w tym przetargu to kwota 5.000 zł zgodnie z SIWZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.06.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
   Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      
 3. PRZEDMIAR ROBÓT -
 4. PRZEDMIAR ROBÓT -
 5. PRZEDMIAR ROBÓT -
 6. PROJEKT BUDOWLANY -    
 7. PROJEKT BUDOWLANY  mapa-            
 8. UWAGA ZMIANA W PROJEKCIE BUDOWLANYM -                           

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 22.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
   „Wykonanie przepuszczalnej nawierzchni bieżni w technologii poliuretanowo kauczukowej na przygotowanej przepuszczalnej podbudowie tłuczniowo - klińcowej w obrębie wygrodzenia obrzeżem betonowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie"

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na

     Wykonanie przepuszczalnej nawierzchni bieżni w technologii poliuretanowo kauczukowej na przygotowanej przepuszczalnej podbudowie tłuczniowo - klińcowej w obrębie wygrodzenia obrzeżem betonowym przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie"
 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie      
 3. PRZEDMIAR ROBÓT -
 4. PROJEKT BUDOWLANY -        
 5. OFERTA -       
 6. WZÓR UMOWY -                     
 7. UWAGA WSZYSTKIE OBLICZENIA POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA OFERTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZGODNIE Z PRZEDMIAREM I PROJEKTEM                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 18.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejna przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu(droga krajowa nr 32) Jaromierz – Jażyniec – Obra (droga wojewódzka nr 315)o długości odcinka ok. 8,2 km 

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na

    „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejna przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu(droga kraj owa nr 32) Jaromierz – Jażyniec – Obra (droga wojewódzka nr 315)o długości odcinka ok. 8,2 km    
 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 18.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3831P ul. Gajewskich – nr 3830P ul. Wschowska – nr 3829P ul. Drzymały – nr 3806P ul. Poznańska w Karpicku o długości ok. 4,0 km”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3831P ul. Gajewskich – nr 3830P ul. Wschowska – nr 3829P ul. Drzymały – nr 3806P ul. Poznańska w Karpicku o długości ok. 4,0 km”

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 13.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3824P Bucz - Boszkowo o długości ok. 1,2 km”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na

 "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3824P Bucz - Boszkowo o długości ok. 1,2 km”
 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 07.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejna przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu(droga krajowa nr 32) Jaromierz – Jażyniec – Obra (droga wojewódzka nr 315)o długości odcinka ok. 8,2 km 

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na

    „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowejna przebudowę drogi powiatowej Nr 3801P o przebiegu(droga kraj owa nr 32) Jaromierz – Jażyniec – Obra (droga wojewódzka nr 315)o długości odcinka ok. 8,2 km    
 
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 07.05.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3831P ul. Gajewskich – nr 3830P ul. Wschowska – nr 3829P ul. Drzymały – nr 3806P ul. Poznańska w Karpicku o długości ok. 4,0 km”

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3831P ul. Gajewskich – nr 3830P ul. Wschowska – nr 3829P ul. Drzymały – nr 3806P ul. Poznańska w Karpicku o długości ok. 4,0 km”

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 29.04.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  

Dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie dostawą tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz odbór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz załącznikami - plik do pobrania ogłoszenie                                                                  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 23.04.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3799P w miejscowości Stara Tuchorza od km 0+000 do km 1+360

(Etap II od km 0+750 do km 1+360) 

Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Stara Tuchorza.

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z pozostałymi dokumentami - plik do pobrania ogłoszenie
 3. PROJEKT TECHNICZNY- pliki do pobrania   ,   ,                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 03.04.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  

„Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2728P, 3796P i 3797P

w miejscowości Belęcin – etap II o długości 350,0 mb”
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z budową chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2728P, 3796P, 3797P w miejscowości Belęcin.

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z pozostałymi dokumentami - plik do pobrania ogłoszenie
 3. PROJEKT TECHNICZNY- plik do pobrania                                                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 01.04.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra
od km 0+000 do km 0+800(etap IV od km 0+420 do km 0+800)”
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra od km 0+000 do km 0+800 etap IV

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie
 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania  
 4. WZÓR UMOWY- plik do pobrania ogłoszenie   
 5. WZÓR OFERTY- plik do pobrania ogłoszenie   
 6. PRZEDMIAR ROBÓT- plik do pobrania ogłoszenie    
 7. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania       
 8. PROJEKT TECHNICZNY- plik do pobrania                                                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 20.03.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
na dostawie i montażu okien i drzwi z PCV w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w imieniu którego działa dyrektor Jerzy Rusin
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z
dostawą i montażem okien i drzwi z PCV w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Rolniczych i Technicznych w Powodowie.
          
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY- plik do pobrania ogłoszenie   
 4. WZÓR OFERTY- plik do pobrania ogłoszenie   
 5. PRZEDMIAR ROBÓT- plik do pobrania ogłoszenie        
 6.  ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - plik do pobrania ogłoszenie                                                                                     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 20.03.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji sali gimnastycznej” 
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w imieniu którego działa dyrektor Jerzy Rusin
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z
ociepleniem stropodachu i ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji sali gimnastycznej
      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie
 3. WZÓR UMOWY- plik do pobrania ogłoszenie   
 4. WZÓR OFERTY- plik do pobrania ogłoszenie   
 5. PRZEDMIAR ROBÓT- plik do pobrania ogłoszenie                                                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 05.03.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra
od km 0+000 do km 0+800(etap IV od km 0+420 do km 0+800)”
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3802P Kiełkowo – Obra ul. Kiełkowska w miejscowości Obra od km 0+000 do km 0+800 etap IV

      
  ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- plik do pobrania ogłoszenie
 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania  
 4. WZÓR UMOWY- plik do pobrania ogłoszenie   
 5. WZÓR OFERTY- plik do pobrania ogłoszenie   
 6. PRZEDMIAR ROBÓT- plik do pobrania ogłoszenie    
 7. KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania       
 8. PROJEKT TECHNICZNY- plik do pobrania                                                                                                 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 24.02.2009 R.

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego  na  
Renowacja elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie ul. 5 stycznia 5"
Starosta Wolsztyński ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 i z 2008  r. nr 171, poz 1058 ze zmianami ), na wykonanie prac związanych z renowacją elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie przy ulicy 5 styycznia 5
      
ZAŁACZNIKI:
 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania ogłoszenie
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI- plik do pobrania ogłoszenie
 3. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY - plik do pobrania