Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania