Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania