Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego, oddanej w trwały zarząd PZD w Wolsztynie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania -