Rok 2019

Ponowny konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Wolsztyn, 26.08.2019r.


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

 

Treść ogłoszenia - plik do pobrania 

Konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Wolsztyn, 27.06.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynieogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Treść ogłoszenia - plik do pobrania 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosći Skarbu Państwa w miejscowości Solec Nowy

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Solec Nowy gmina Przemęt, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer:
94 o powierzchni 0.2200 ha


Ogłoszenie - plik do pobrania 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia (Wolsztyn)

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (Wieleń)

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Komunikat Starosty - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosći Skarbu Państwa w m. Solec Nowy

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Solec Nowy gmina Przemęt, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer:
94 o powierzchni 0.2200 ha


Ogłoszenie - plik do pobrania 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczoenj do oddania w najm

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem

 

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Wykaz

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Ogłoszenie na sprzedaż drewna

Ogłoszenie na sprzedaż drewna


Ogłoszenie - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego, oddanej w trwały zarząd PZD w Wolsztynie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania -