Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania