Rok 2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE
STAROSTY  WOLSZTYŃSKIEGO


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm) Starosta Wolsztyński informuje o wszczęciu postępowania w sprawie AB.6740.803.2013

Treść obwieszczenia - plik do pobrania

I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działka nr: 103/12 – pow. 968 m2, 103/13 – pow. 939 m2, 103/14 – pow. 1205 m2, 103/15 –  pow. 1278 m2, 103/17 – pow. 1747 m2 – droga wewnętrzna, 103/18 – pow. 1753 m2, 103/19 – pow.  1627 m2, 103/20 – pow. 1797 m2, 103/21 – pow.  1533 m2, 103/22 – pow.  1739 m2, 103/23 – pow. 1578 m2, 103/24 – pow. 1304 m2 w obrębie miejscowości Gościeszyn Gmina Wolsztyn dla której Sąd Rejowy w Grodzisku Wielkopolskim XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wolsztynie prowadzi Księgę Wieczystą Kw. Nr PO1E/00034234/9.


Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Powiat Wolsztyński z siedzibą ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.


Nieruchomość niezabudowana stanowi 12 działek z przeznaczeniem pod budowę dwunastu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, zgodnie z ustaleniami ostatecznej decyzji Burmistrza Wolsztyna o warunkach zabudowy nr 152/13 z dnia 15 lipca 2013 roku (RGK.6730.96.2013).


Termin zagospodarowania – 5 lat.


Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi 35,00 zł + 23% VAT


Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu                            Przewodniczący Zarządu Powiatu

             mgr Jacek Skrobisz                                                     mgr Ryszard Kurp

PAŁAC W GOŚCIESZYNIE

Wolsztyn, 29.07.2013r.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
NIERUCHOMOŚCI „PAŁAC W GOŚCIESZYNIE

Treść ogłoszenia - 
Projekt umowy - 

 

II Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych

Wolsztyn, 24.05.2013r.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „WILLA”    
NALEŻĄCEGO DO STAROSTWA

Treść ogłoszenia - 
Rozmieszczenie pomieszczeń - 
Projekt umowy -   

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wolsztyn, 22.04.2013r.

WYKAZ
    


Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

- dz. nr 111,113,112/1,114/2,114/1,949/3 i 949/4 o pow. łącznej 10,66 ha. obręb Gościeszyn, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr PO1E/00034157/5,

- nieruchomość stanowi zespół pałacowo parkowy wpisany do rejestru zabytków,

- przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym do końca 2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn przedmiotowa nieruchomość znajdowała się na terenach usług oświatowych – symbol UO,

- wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 100,00zł.
+ 23 % VAT,

- czas na który oddaje się nieruchomości w dzierżawę - do trzech lat,

 

UWAGA: roszczenie spadkobiercy byłych właścicieli o zwrot nieruchomości.


Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu        Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Jacek Skrobisz                                mgr Ryszard Kurp

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych

Wolsztyn,11.02.2013r. 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
POMIESZCZEŃ W BUDYNKU „WILLA”    
NALEŻĄCEGO DO STAROSTWA

Treść ogłoszenia - 
Rozmieszczenie pomieszczeń -
Projekt umowy -