Rok 2008

ROZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 22.07.2008 R.

Wolsztyn 2008-07-29

 

IF.3410/3/08

 ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

dotyczy przetargu nieograniczonego na

wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”   

w niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty przetargowe:

 
  1. MASTERS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21 70-383 Szczecin
 

cena oferty brutto: 1 070.832,17 zł

 
  1. POLCURT S.A ul. Gen. Zajączka 11, lok.C7
 

cena oferty brutto: 1 537.200,00 zł

  Najkorzystniejszą ofertę przetargową złożyła firma: 

MASTERS Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21 70-383 Szczecin 

cena oferty brutto: 1 070 832,17 zł 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: 

wybrany wykonawca spełnił warunki przetargowe oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod kątem kryteriów

cena oferty 100%

uzyskał 100 pkt w kryterium cena oferty

    

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Z DNIA 07.11.2008 R.

Znak sprawy 3410/7/2008  

OGŁOSZENIEO UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

DOTYCZY :” MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W CELU ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI  DLA MIASTA WOLSZTYNA” 

Na podstawie art.93 pkt.1 ust 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2007 r. Nr 1655 oraz z 2008 roku nr 171 poz 1050) Starosta Wolsztyński unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczone na stronach Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz w BZP w dniu 03.11.2008 roku numer 297187.