Pozostałe służby inspekcje, straże

Pozostałe jednostki

Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
ul. Dworcowa 1
64-200 Wolsztyn
Sekretariat tel. 068 347 52 10
fax. 068 384 23 02 

http://www.wolsztyn.policja.gov.pl/

  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Wolsztynie

ul. M.Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn

Sekretariat (068)3845663

http://www.psse-wolsztyn.pl/

   

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Drzymały 14

64-200 Wolsztyn 

tel./ fax 0 68 384 34 01

wolsztyn.piw@wetgiw.gov.pl

http://piw.wolsztyn.net.pl  

   

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. 5-Stycznia 5

64-200 Wolsztyn

tel. 68 384 45 635

pinbwolsztyn@interia.pl