Skład osobowy

Skład Osobowy

Skład osobowy PINB w Wolsztynie:
  • mgr inż. Andrzej Omieczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • starszy inspektor
  • starszy referent
  • referent
  • referent
  • główna księgowa