Informacje ogólne

Informacja

Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego  został powołany do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo budowlane z 07 lipca 1994 r.  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 1202 ze zmianami), wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie.
 
Adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie
 
ul. 5 Stycznia 5    64-200 Wolsztyn
 
 
 
Tel./fax.: (68) 384-56-35 lub (68) 384-56-36
 
Opłatę skarbową można dokonać osobiście w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie lub przelewem na konto:
Urząd Miejski, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
Bank Zachodni WBK I Oddział Wolsztyn 06-1090-1607-0000000060005186
 
 
 
Godziny pracy Inspektoratu:
 
poniedziałek - środa od 7:30 do 15:30
 

czwartek od 7:30 do 16:30

piątek od 7:30 do 14:30

 
 
 Sprawozdanie finansowe:
- sprowozdanie za 2018 r.