Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

      

     Elektroniczna Skrzynka Podawcza ma na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 

http://epuap.gov.pl 

   

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie poprzez:

1.    Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie http://epuap.gov.plElektronicznej Skrzynki Podawczej – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Uwaga: aby można było złożyć wniosek na stronie http://epuap.gov.plkonieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeśli nie masz konta na platformie ePUAP kliknij >>> TUTAJ aby je założyć
2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy PINB-u (PN-ŚR: 7.30-15.30, CZW  7.30 – 16.30, PT 7:30 - 14:30)  mieszczącego się na II piętrze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, na następujących nośnikach danych:
-                                          pamięć masowa USB
-                                    płyta DVD-RW lub CD-RW
Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

 1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

  • .doc

  • .rtf

  • .xls

  • .txt

  • .jpg, .gif, .bmp, .tif

  • .pdf

  • .zip

 2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych), lub profilem zaufanym na www.epuap.gov.pl 
 3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
 4. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.
 5. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wolsztynie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.