Druki do pobrania

Druki do pobrania

 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy -    
   
   
   
 2. Zgłoszenie zakończenia budowy -    
   
   
   
 3. Oświadczenie kierownika budowy -  
   
 4. Oświadczenie inspektora nadzoru -
   
 5. Oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków -
 6. Oświadczenie geodety -
 7. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy - 
   
 8. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie -   
 9. Zawiadomienie o kontroli (2 000 m²)