Ewidencje prowadzone przez KP PSP w Wolsztynie

 
Komenda Powiatowa PSP prowadzi następujące ewidencje:


1) Ewidencja zdarzeń na terenie powiatu,

2) Ewidencja wyjazdów jednostek poza teren powiatu,

3) Ewidencja wypadków podczas działań,

4) Ewidencja jednostek OSP na terenie powiatu,

5) Ewidencja wycofanego z podziału bojowego sprzętu,

6) Plan ratowniczy powiatu zawierający różne ewidencje niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.