Załatwianie spraw

Ewidencje prowadzone przez KP PSP w Wolsztynie

 
Komenda Powiatowa PSP prowadzi następujące ewidencje:


1) Ewidencja zdarzeń na terenie powiatu,

2) Ewidencja wyjazdów jednostek poza teren powiatu,

3) Ewidencja wypadków podczas działań,

4) Ewidencja jednostek OSP na terenie powiatu,

5) Ewidencja wycofanego z podziału bojowego sprzętu,

6) Plan ratowniczy powiatu zawierający różne ewidencje niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów

Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przyjmuje interasantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań: w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00

Wszystkie sprawy obywateli załatwiane są zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego przez pracowników Komendy Powiatowej, w dni powszednie, od godziny 7.30 do 15.30.


Wniosek o dostęp do informacji niejawnych

 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działający jako organ drugiej instancji rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez Komendantów Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa wielkopolskiego.
WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W POZNANIU

PRZYJMUJE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

W GODZINACH 15.00 - 16.00
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upowazniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów (w siedzibie KG PSP - ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa) w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu - poniedziałek w godzinach 15.00 - 17.00.