Informacje ogólne

Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie są 3 gminy o łącznej powierzchni 680,09 km 2, na której zamieszkuje 55 025 mieszkańców. W okresie letnim ze względu na turystyczny charakter powiatu liczba przebywających osób na terenie powiatu zwiększa się o około 25 %. Przeważająca część, bo 74 % stanowi ludność zamieszkała na wsiach, a 26 % w mieście. Obszar chroniony jest przez 1 jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej oraz 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z tego 19 typu „S” i 24 typu „M”. Spośród wszystkich jednostek OSP 10 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego po 3 w gminie Wolsztyn i Przemęt i 4 w gminie Siedlec.
- w gminie Wolsztyn : OSP Obra, OSP Świętno, OSP Kębłowo
- w gminie Siedlec : OSP Siedlec, OSP Kopanica, OSP Chobienice,OSP Tuchorza,
- w gminie Przemęt : OSP Przemęt, OSP Kaszczor, OSP Mochy.