Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

 

Wykaz umów i porozumień Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie.

stan na dzień 18 sierpnia 2008 roku

 

 

Lp.

Pełna nazwa aktu

Data podpisania

1.       

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o

20.09.2007

2.       

Umowa sprzedaży gazu ziemnego pomiędzy KP PSP w Wolsztnie a PGNiG S.A. Wydział Terenowy w Wolsztynie

14.01.2000

3.       

Umowa o wywóz nieczystości stałych pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp.z o.o w Wolsztynie

02.01.1999

4.       

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o w Wolsztynie

10.02.2005

5.       

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zielonogórskim Zakładem Energetycznym S.A. w Zielonej Górze, Rejon Obrotu Energią

10.04.2002

6.       

Umowa na dostawę oprogramowania użytkowego do wspomagania zarządzania firmą z pakietu PROBIT pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zakładem Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT

07.12.2005

7.       

Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A usługi dostępu do internetu DSL

19.06.2008

8.       

Umowa na obsługę monitoringu pożarowego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą WATRA w Lesznie

04.04.2002

9.       

Umowa wsparcia technicznego pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a firmą Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. w Bielsku-Białej

14.07.2006

10.   

Umowa na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników zawarta pomiędzy KP PSP w Wolsztynie a Zespołem ZOZ Zarządu Służby Zdrowia MSWiA w Poznaniu

03.02.2000

11.   

Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie a  Zakładem Usług Elektrycznych na dostawę na potrzeby akcji Podnośnika hydraulicznego z koszem 18m  oraz dźwig samochodowy 18 ton z ramieniem 20m

14.05.2004