Wykaz aktów prawnych Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

stan na dzień 20 października 2008 roku

Lp

Nazwa aktu

Wydział

Data

1 Decyzja nr 48/2008 z dnia 9 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowy rzeczowy wykaz akt dla Komendy Powiatwowej PSP w Wolsztynie

PO

9 październik 2008

2

Decyzja Nr 10/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby i Pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

28 luty 2008

3

Rozkaz nr 5/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie przydziału sprzętu stanowiącego wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie do stałej obsługi i konserwacji.

 

PTT

17 marca 2008

4

Zarządzenie Nr 2/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

12 luty 2008

5

Zarządzenie nr 9/2007 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  5 grudnia 2007 r w sprawie  instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych .

 

PF

5 grudnia 2007

6

Decyzja Nr 46/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

PO

7 grudnia 2006

7

Zarządzenie nr 8/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia 30 października 2006 w sprawie  wprowadzenia zasad rachunkowości.

 

PF

30 października 2006

8

Zarządzenie nr 5/2006  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  18 kwietnia 2006 r w sprawie  regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

 

PF

18 kwietnia 2006

9

Zarządzenie nr 4/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia  18 kwietnia 2006 w sprawie  zakładowego planu kont.

 

PF

18 kwietnia 2006

10

Decyzja Nr 10/2007 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

 

PO

26 luty 2006

11

Instrukcja  w sprawie obiegu  i kontroli dokumentów  finansowych w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  z dnia 12 stycznia 2000 r.

 

PF

12 stycznia 2000