Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

 

 

 

 

Oświadczenia majątkowe Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie

 
 
Dostępne na stronie KW PSP w Poznaniu