Kadra kierownicza

 
 
 

Komendant Powiatowy PSP

bryg.mgr inż. Sławomir Śnita 

 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 

st.kpt. mgr inż. Karol Kędziorski

 


Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

wakat

     

 Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

asp.sztab. Damian Glapiak

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów

st.ogn.Beata Musielak


Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno rozpoznawczych i BHP

 st.kpt. inż. Szymon Czachnowski


Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych i archiwizacji

kpt.mgr Renata Olszewska

mgr Weronika Ratajczak


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

st.str. Przemysław Mielcarek


Samodzielne stanowisko ds. technicznych i informatyki

inż. Barbara Nowak

Wydział operacyjno – szkoleniowy, ds. łączności i ds. obronnych

mł.bryg.mgr inż. Tomasz Maciejewski