Statut Powiatu Wolsztyńskiego

STATUT POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO
(Dz. Urz. Woj.Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r. pozycja 7333)
 
 
 
Statut Powiatu 
 
 
 

Uchwała Nr LIV/376/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian uchwały Nr LIII/367/2018 z dnia 19 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wolsztyńskiego. 
 
Treść uchwały 
 
(Dz. Urz. Woj.Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2018 r. pozycja 8888)
 

 

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 14 grudnia 2018r.  w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/367/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wolsztyńskiego.

Treść uchwały:

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. pozycja 10244 )

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10244