Informacja "Jak załatwić sprawę ?"

Informacja "Jak załatwić sprawę ?"

Na stronach poszczególnych wydziałów Starostwa czy jednostek organizacyjnych jest odnośnik "Jak załatwić sprawę?" lub "Druki do pobrania" w którym są podane informacje na temat spraw załatwianych w wydziale czy jednostce organizacyjnej. Kliknij po lewej stronie odpowiednią ikonę "wydziały" lub niżej 
 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej 
Wydział Finansowy
z stanowiskiem d/s kontroli 
"Jak załatwić sprawę"
Wydział Komunikacji 
Wydział Organizacyjny 
"Jak załatwić sprawę"
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Ochrony Środowiska,
  
Wydział Ochrony Zdrowia
i Zarządzania Kryzysowego
 
 
 
 
Wydział Edukacji
 
 
 
Biuro Rady Powiatu