Informacja "Jak załatwić sprawę ?"

Informacja" Jak załatwić sprawę ?"

Na stronach poszczególnych wydziałów Starostwa czy jednostek organizacyjnych jest odnośnik "Jak załatwić sprawę?" lub "Druki do pobrania" w którym są podane informacje na temat spraw załatwianych w wydziale czy jednostce organizacyjnej. Kliknij po lewej stronie odpowiednią ikonę "wydziały" lub niżej 
Wydział Architektury i Budownictwa 
Wydział Geodezji, kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami 
Wydział Finansowy z stanowiskiem d/s kontroli 
Wydział Komunikacji 
Wydział Organizacyjny 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa