Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. 5 Stycznia 5
tel. (068) 384-20-82
http://www.poradnia.powiatwolsztyn.pl/
ppppwolsztyn@wp.pl


Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. Poniatowskiego 7
tel. (068) 384-34-04
www.liceumwolsztyn.pl
liceum@wolsztyn.com.pl


Zespół Szkół
Zawodowych w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. Kusocińskiego 1
tel. (068) 384-21-30
www.zszwolsztyn.pl
sekretariat@zszwolsztyn.pl

Zespół Szkół
Rolniczych i Technicznych w Powodowie
64-200 Wolsztyn
Powodowo
tel. (068) 384-36-75
http://www.zsritpowodowo.pl/
zsrpowodowo@poczta.onet.pl


Zespół Szkół
Specjalnych w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. 5 Stycznia 14
tel. (068) 384-23-95
www.zsswolsztyn.pl
zss.wolsztyn@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych
we Wroniawach
64-200 Wolsztyn
ul. Wolsztyńska 13
tel. (068) 384-15-20
www.dwdpalac.com
dwdpalac@poczta.onet.pl

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. Wschowska 3
tel. (068) 384-35-02
https://spzozwolsztyn.pl
sekretariat@spzozwolsztyn.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. 5 Stycznia 5a
64-200 Wolsztyn
telefon: 068 3843581, 068 3471295
fax: 068 3843581
e-mail: powo@praca.gov.pl
http://wolsztyn.praca.gov.pl


Miejska Sala Sportowa "Świtezianka"
ul. Marcinkowskiego 10a
64-200 Wolsztyn
telefon: 068 384 56 57
fax: 068 384 56 56
e-mail: switezianka@powiatwolsztyn.pl
http://www.switezianka.wolsztyn.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 35 02
http://www.pcpr.powiatwolsztyn.pl