2019

Uchwały Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie od nr 1/2019 do 6/2018 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 7/2019 (pobierz) 

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 8 /2019 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 10 /2019 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 11 /2019 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 12 /2019 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 13 /2019 (pobierz)