2011

Inne dane dotyczące działalności Rady SP ZOZ

 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
gdzie umieszczane są najświeższe informacje z działalności szpitala powiatowego. (
www.spzozwolsztyn.pl )
 
 
Zgodnie z art. 220 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
przestaje obowiązywać z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
z dnia 30 sierpnia 1991 roku z późn. zm.