2019

Projekt Budżetu Powiatu na rok 2019

 

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2019-2027

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2019 rok

Projekt Budżetu Powiatu na 2019 rok  - 

Projekt Wieloletniej Pognozy Finansowej na lata 2019 do 2027  -