Powyżej 30 000,00 euro

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Ogłoszenie o zamóweiniu

Załączniki do ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych (mikrobusów) na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu