Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020

Przepisy prawne i ogłoszenia urzędowe

1. Kodeks wyborczy

2. Zarządzenie wyborów na dzień 10 maja 2020 r.

3. Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 7 lutego 2020 r.  - wyznaczenie na obszarze miasta Wągrowca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

4. Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wągrowca zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców.
 
Udostępnienie spisu wyborców
Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Wągrowcu,  Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, 62-100 Wągrowiec.
Pomiędzy 20 kwietnia 2020 r. a 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.
Sposób udostępnienia spisu:
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.
Informacja telefoniczna ? 67 262 03 60.

Obwodowe Komisje Wyborcze

 

Informacja o sposobie przyjmowania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.
 
            W związku z wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu ograniczeniami w zakresie obsługi interesantów wynikającymi z obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii, informuje się o następujących sposobach przyjmowania zgłoszeń na kandydatów Obwodowych Komisji Wyborczych:
 
1) zgłoszenia kandydatów można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu - ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec za pośrednictwem poczty tradycyjnej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. - liczy się data wpływu do Urzędu),
 
2) zgłoszenia kandydatów można wrzucić w kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej obok wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a w Wągrowcu (najpóniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:30),
 
3) zgłoszenia kandydatów mogą zostać przesłane w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miasto@wagrowiec.eu  lub
urz-302801-1@pkw.gov.pl (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz 14:30).
 
4) w tym przypadku nie jest wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszeń należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
 
5) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :
 
          a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
          b) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
 
Informacje dotyczące sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  można dodatkowo uzyskać pod numerem telefonu:
 
 67 262 11 26 Marek Sturma - Sekretarz Miasta
 793-636-396 Marta Miller - urzędnik wyborczy

 

 

Do pobrania:

1. Zasady zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

2. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla Komitetów wyborczych

3. Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla wyborców


 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
 
      Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Wągrowiec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 10,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 9,
- Nr 4, w liczbie 8,
- Nr 5, w liczbie 7,
- Nr 6, w liczbie 6,
- Nr 7, w liczbie 6,
- Nr 8, w liczbie 8,
- Nr 9, w liczbie 9,
- Nr 10, w liczbie 8,
- Nr 11, w liczbie 9,
- Nr 12, w liczbie 4.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy w Pile II
         Roma Dworzańska
 
 
 

Obwody głosowania

 Do pobrania:

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 10 kwietnia 2020 r. - Informacja o obwodach glosowania, ich granicach i numerach oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w Wągrowcu

 

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 

Do pobrania:

 

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

 

1. Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile:

Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II

W związku z tym, iż liczba zgłoszeń kandydatów jest mniejsza niż minimalne składy liczbowe obwodowych komisji wyborczych, Komisarze Wyborczy w Pile, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego, zamierzają uzupełnić składy komisji spośród wyborców, którzy spełniają następujące warunki: mają ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia oraz stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy składać w Urzędach Gmin w dniu 17 kwietnia 2020 r.
w godzinach ich urzędowania.

Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych, które wymagają uzupełnienia do minimalnego składu.

L.P.

Gmina

Nr obwodu   głosowania

1

m. Chodzież

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2

gm. Budzyń

1,   2, 4, 5

3

gm. Chodzież

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4

gm. Margonin

1,   3, 4, 5, 6

5

gm. Szamocin

1,   2, 3, 4, 5

6

m. Czarnków

1,   2, 3, 4, 5, 6

7

gm. Czarnków

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

8

gm. Drawsko

1,   2, 3, 4, 5

9

gm. Krzyż Wielkopolski

4,   5

10

gm. Lubasz

3,   4, 5, 6

11

gm. Połajewo

1,   2, 3, 4

12

gm. Trzcianka

2,   3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14

13

gm. Wieleń

1,   3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

14

m. Piła

2,   3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,   25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

15

gm. Białośliwie

1,   2, 3, 4, 5

16

gm. Kaczory

1,   2, 3, 4, 5

17

gm. Łobżenica

1,   2, 3, 4, 5, 6

18

gm. Miasteczko Krajeńskie

1,   2, 3

19

gm. Szydłowo

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7

20

gm. Ujście

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

21

gm. Wyrzysk

1,   2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

22

gm. Wysoka

1,   2, 3, 4

23

m. Wągrowiec

9

24

gm. Damasławek

2,   3, 4

25

gm. Gołańcz

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7

26

gm. Mieścisko

1,   2, 3, 4, 5

27

gm. Skoki

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

28

gm. Wapno

1,   2, 3

29

gm. Wągrowiec

3,   4, 5, 6, 7

30

m. Złotów

1,   2, 3, 7, 9, 10

31

gm. Jastrowie

1,   2, 3, 4, 5, 6

32

gm. Krajenka

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

33

gm. Lipka

1,   2, 3, 4

34

gm. Okonek

1,   2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

35

gm. Tarnówka

1,   2, 3

36

gm. Zakrzewo

1,   2, 3, 4

37

gm. Złotów

1,   2, 3, 4, 5

Do pobrania: 

Zgłoszenie kandydatów  do obwodowych komisji wyborczych - Wzór dla wyborców

Komitety wyborcze i kandydaci na Prezydenta RP

1. Wykaz komitetów wyborczych

3. Obwieszczenie PKW z 15.04.2020 kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej