Podział miasta Wągrowca na obwody głosowania i okręgi wyborcze

Zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania

  

DO POBRANIA:

Zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze

DO POBRANIA:

1. Uchwała Nr XXXII/217/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Podział Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania

DO POBRANIA:

     

  

Podział Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze

DO POBRANIA: Uchwała Nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym