I kadencja 1990 - 1994

1994

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu I kadencji

podjętych w 1994 r.

 

Nr uchwały

data podjęcia

w sprawie

Uwagi

1/94

28.01.1994

ulg w podatku od środków transportowych w 1994r.

TEKST

Zał. Nr 1

2/94

28.01.1994

podatku od posiadania psów

TEKST

3/94

28.01.1994

podatku od nieruchomości na 1994r.

TEKST

4/94

28.01.1994

opłaty targowej

TEKST

Zał. Nr 1

5/94

28.01.1994

ustalenia wysokości opłaty miejscowej oraz sposobu jej pobierania

TEKST

6/94

28.01.1994

zatwierdzenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1994r.

TEKST

Zał. Nr 1

7/94

28.01.1994

uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 1994r.

TEKST

Zał. Nr 1

8/94

24.02.1994

obiektu przy ulicy Piątkowskiego przeznaczonego na Bibliotekę Miejską

TEKST

9/94

24.02.1994

uzupełnienia treści Projektu Budżetu Miasta Wągrowca

TEKST

10/94

17.03.1994

utworzenia Domu Dziennego Pobytu z tanią kuchnią

TEKST

11/94

17.03.1994

przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1994r.

TEKST

12/94

17.03.1994

zatwierdzenia wykazu budynków będących własnością gminy miejskiej w których lokale w 1994r. zostają przeznaczone do sprzedaży

TEKST

Zał. Nr 1

13/94

17.03.1994

zmieniająca uchwałę Nr 3/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 stycznia 1994r. w sprawie podatku od nieruchomości na 1994r.

TEKST

14/94

17.03.1994

zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu

TEKST

15/94

25.03.1994

uchwalenia budżetu na 1994r.

TEKST

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

16/94

25.03.1994

udziału gminy miejskiej w kontynuacji budowy Szkoły Podstawowej Nr 6 w Wągrowcu

TEKST

17/94

28.04.1994

dokonania zmian w Regulaminie Obrad Rady Miejskiej w Wągrowcu

TEKST

18/94

28.04.1994

dokonania zmian w Statucie gminy

TEKST

19/94

28.04.1994

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Wągrowca za 1994r.

TEKST

20/94

28.04.1994

miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bartodziejskiej w Wągrowcu p.n. „Zespół Mieszkaniowy Pod Lasem"

TEKST

21/94

28.04.1994

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 1994r.

TEKST

22/94

28.04.1994

zmieniająca uchwałę Nr 4/94 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 stycznia 1994r. w sprawie opłaty targowej

TEKST

23/94

26.05.1994

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalonego budżetu na 1994r.

TEKST

 

Lista wiadomości