Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu we wrześniu 2018 r.


 

11 września godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej   - Urząd Miejski sala 301  - temat komisji - Spotkanie z Miejską Radą Seniorów, przedstawicielami klubów senioralnych oraz Środowiskowym Domem Samopomocy  w Wągrowcu.

 

-

 

12 września godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Współpraca z samorządem powiatowym min. w dziedzinie infrastruktury.

 

-

 

14 września godz. 13.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Rozpatrzenie skargi.

 

-

 

20 września godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku.