Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w styczniu 2018 r.

 

 

9 stycznia godz. 16.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej  - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opracowanie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na rok 2018.

-

10 stycznia godz. 16.00 - Komisja Rozwoju Miasta - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na rok 2018.

-

11 stycznia godz. 16.00 - Komisja Budżetowa - Urząd Miejski sala 201  - temat komisji - Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2018.

-

16  stycznia godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna - Urząd Miejski sala 201 - temat komisji - Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

 -

18  stycznia godz. 16.00 -wspólne posiedzenie komisji Rady - Urząd Miejski sala 301 - temat komisji - Opiniowanie materiałów na sesję.