Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

 
Najbliższa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 9 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul.Kościuszki 15a.
 
Porzadek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Sprawy regulaminowe.
  3. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
  5. Podjęcie uchwały o zmianie  uchwały budżetowej  na 2018 r.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  9. Zamknięcie sesji.

 

 Materiały na sesję znajdują sie w BIP-ie Urzędu Miejskiego w zakładce - Projekty uchwał Rady Miejskiej.

 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wagrowcu

                         Wiesław Zając