Kadencja 2018 - 2023

ROK 2020

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Lp.  Imię i nazwisko Radnego 

   Data zgłoszenia   

Przedmiot zapytania/interpelacji
(skan)
Odpowiedź Burmsitrza
(skan)
 1
 Alicja Trytt
30.01.2020 r.
 2  Alicja Trytt 30.01.2020 r.  w sprawie prowadzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec szkoleń/instruktażu w zakresie technik prawidłowego palenia w piecach na paliwa stałe  POBIERZ
 3
 Alicja Trytt
30.01.2020 r  w sprawie aktualnego stanu, wsparcia i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz inwestycji w odnawialne źródła energii  POBIERZ
4
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie podjętych działań w celu powstania lub poszerzenia już istniejących na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec obszarów zieleni miejskiej kompensującej zanieczyszczenia powietrza  POBIERZ
5
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie inwentaryzacji bezklasowych pieców na paliwa stałe, wykorzystywanych jako źródła ciepła dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec  POBIERZ
6
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie wyposażenia obiektów użyteczności publicznej podległych Panu Burmistrzowi, takich jak żłobki, przedszkola, dom seniora w oczyszczacze powietrza z pyłów PM1, PM2.5, PM10  POBIERZ
7
Alicja Trytt
30.01.2020 r. w sprawie realizacji programu niskiej emisji przez Gminę Miejską Wągrowiec  POBIERZ
8. Alicja Trytt 30.01.2020 r. w sprawie wskazania liczby mieszkańców Wągrowca, do ktorych śmierci w latach 2000-2019 przyczynil się smog  POBIERZ
9  Alicja Trytt 23.03.2020 r. w sprawie potrzeby niezwłocznego opracowania wprowadzenia pakietu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec w okresie stanu epidemii POBIERZ
10 Alicja Trytt 23.03.2020 r. w sprawie potrzeby niezwłocznego uruchomienia telefonicznej pomocy, a także wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla wszystkich osób potrzebujących, w szczególności samotnych lub starszych POBIERZ
11 Alicja Trytt 07.04.2020 w sprawie niezwłocznej potrzeby zaopatrzenia przez Gminę Miejską Wągrowiec mieszkańców Wągrowca w maseczki służące ochronie ich życia i zdrowia jako forma przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie koronawirusa