Jesteś tutaj:   

Przetargi

Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Wągrowiec, stanowiących własność Enea Oświetlenie sp. z o.o

Ogłoszenie o zamiarzez awarcia umowy

Przetarg niograniczony na budowę żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu. TI. 271.31.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja Techniczna CZ. IA - projekt budowlany architektura i drogi.

Dokumentacja Techniczna CZ. IB - projekt budowlany konstrukcje, instalacje elektryczne i sanitarne

Dokumnetacja Techniczna CZ. IIA1 - projekt wykonawczy ogólnobudowlany ( architektura, zagospodarowanie terenu)

Dokumentacja Techniczna CZ. IIA2 - projekt wykonawczy drogi, architektura wnętrz

Dokumnetacja techniczna CZ. IIB - projekt wykonawczy konstrukcje, instalacje sanitarne

Dokumnetacja Techniczna CZ. IIC - projekt wykonawczy instalacje elektryczne, teletechniczne i technologia kuchni

Dokumnetacja Techniczna CZ. III - projekt wykonawczy zamienny drogi

Dokumnetacja Techniczna CZ. IV - przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA1 - relokacja placu zabaw opis techniczny

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA2 - relokacja placu zabaw rzut cz. 1

Dokumnetacja Techniczna CZ. VA3 - relokacja placu zabaw rzut cz. 2

(w celu otworzenia planu z rzutem placu zabaw, który znajduje sie w pliku Dokumnetacja Techniczna VA3 nalezy zapisać plik Dokumnetacja techniczna CZ. VA2 oraz plik Dokumnetacja Techniczna CZ. VA3 a następnie "wypakować zawartość zapisanego pliku Dokumnetacj Techniczna CZ. VA3)

Dokumnetacja Techniczna CZ,. VB - relokacja placu zabaw przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Odpowiedzi na pytania nr 1 - 10.01.2018 r.

W nawiązaniu do zapisów SIWZ rodział 22 ust. 5 lit. b) oraz zapisów wzoru umowy paragraf 3 ust. 17 lit. b)  Zamawiajacy informuje, żę przed podpisaniem umowy będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia polisy OC w zakresie prowadzonej działolności na kwotę minimum 5.000.000 zł ( słowenie pięć milionów złotych).

informacja z otwarcia ofert