Informacja o wyniku naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko Audytora wewnętrznego

 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Monika Szcześniak

Skoki

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Monika Szcześniak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 19 marca 2020 r.

 

                                                                  Burmistrz Miasta

                                                            /-/  Jarosław Berendt