Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o.

62-100 Wągrowiec ul. Janowiecka 100 

tel. 67 262 26 61; 67 262 26 62; fax. 67 262 01 26 

Dyrektor: Krzysztof Garnetz